Descriere LiveCD

Următoarele doua imagini ISO pot fi folosite fie pentru a creea CD-uri bootabile fie cd-uri virtuale acceptate de HP Integrated Lights-Out (iLo) și Inteligent Platform Management Interface (IPMI).

Versiunea livecd-pxe permite implementarea unui mediu preboot execution environment (PXE) în cazul în care se dorește instalarea rapidă a mai multor servere în același segment de rețea.

imagineminimală
arhitecturaamd64
descărcarelivecd-tiny-2017.01-amd64.iso
mărime68 Mbytes
data de release2017-01-19
sume de controllivecd-tiny-2017.01-amd64.iso.DIGESTS

imaginePXE
arhitecturaamd64
descărcarelivecd-pxe-2015.02-amd64.iso
mărime120 Mbytes
data de release2015-02-06
sume de controllivecd-pxe-2015.02-amd64.iso.DIGESTS


Testare a descărcării

Pentru a confirma o descărcare corectă verificați suma de control a fișierului și comparați-o cu valorile din .iso.DIGESTS.

 sha512sum livecd-tiny-2017.01-amd64.iso
 cat livecd-tiny-2017.01-amd64.iso.DIGESTS

Crearea unui CD

In linux se poate folosi aplicația cdrecord pentru a scrie imaginea pe un CD gol:

 cdrecord livecd-tiny-2017.01-amd64.iso # sau
 cdrecord livecd-pxe-2015.02-amd64.iso

Interfațare cu grub2

Imaginea minimală poate fi bootata direct din grub2.

copiați fișierul în /boot:
 mount /boot   # optional
 cp -f livecd-tiny-2017.01-amd64.iso /boot
 ln -fs livecd-tiny-2017.01-amd64.iso /boot/rescuecd
adaugați un menuentry în fișierul grub.cfg: (în cazul de față /boot este pe partiția /dev/sda1)
menuentry 'rescue' {
 set iso=(hd0,msdos1)/rescuecd
 loopback loop ${iso}
 linux (loop)/isolinux/bzImage root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=image.squashfs cdroot net.ifnames=0 isoboot=rescuecd
 initrd (loop)/isolinux/initramfs.igz
}

Interfațare cu pxelinux

Conținutul imaginii minimale poate de asemeni bootat dintr-un setup PXE pre-existent.

toate fișierele din livecd-tiny-2017.01-amd64.iso trebuie despachetate in directorul 'simplexcd' in root-ul serverului de tftp și trebuie adăugate următoarele directive de configurare în 'pxelinux.cfg/default':
label simplexcd 64bit
 kernel /simplexcd/isolinux/bzImage
 append initrd=/simplexcd/isolinux/initramfs.igz root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs cdroot net.ifnames=0 netboot=http://10.212.0.3/simplexcd/image.squashfs
Inlocuiți '10.212.0.3' cu IP-ul serverului web care poate oferi fișierul image.squashfs obținut în pasul anterior.