Măsurători termografice (fără contact)

Neregularităţile în proprietăţile termice ale elementelor componente ale anvelopei exterioare a unei clădiri observabile în termeni de scurgeri de căldură sau neuniformităţi (anomalii) termice se traduc prin variaţii ale temperaturii la suprafaţa structurii investigate.

Repartiţia temperaturilor pe o suprafaţă observată poate fi deci utilizată pentru localizarea/detectarea defectelor ascunse de izolare, a zonelor cu umiditate în exces şi/sau infiltraţiilor de aer prin neetanşeităţile unor componente ale anvelopei (rosturi ale ferestrelor şi uşilor, îmbinări ale elementelor de construcţie insuficient tratate, etc). Temperaturile măsurate constituie informaţii iniţiale pentru calculele energetice efectuate pentru aprecierea randamentului energetic al clădirilor.

Principiile fizice pe care se bazează această metodă sunt următoarele: orice obiect din natură emite o radiaţie termică, ce constă din radiaţia emisă la tranziţii între nivele cuantice vibraţionale şi rotaţionale, şi din radiaţie reflectată provenită de la alte surse termice. Tehnica de vizualizare a imaginilor de infraroşu obţinute pe baza caracteristicilor de emisie de radiaţie termică a obiectelor este cunoscută generic sub numele de tehnica termoviziunii sau a termografiei.

Principiul de funcţionare a unui aparat de măsură este următorul: sistemul optic centrează radiaţia infraroşie primită din câmpul imagine într-unul cele doua benzi spectrale de transmisie ale atmosferei (3-5, respectiv 8-14 microni), şi o concentrează pe sistemul de detectori (matrici de detectori) care explorează spaţiul. Elementele sensibile ale receptorului de radiaţii transformă semnalele electromagnetice în semnale electrice corespunzătoare, care apoi sunt amplificate şi sunt reproduse sub forma unor imagini pe monitoare care funcţionează cu frecvenţa de cadre utilizată în televiziune. Contrastul şi strălucirea imaginii se reglează astfel incât reprezentarea imaginii termice să semene cu imaginea vizibilă corespunzătoare.

Avantajele metodei termografice:

Se reaminteşte că sunt disponibile metode de încercări în laborator pentru evaluarea izolaţiei termice a unor materiale şi componente - experienţe calorimetrice pentru evaluarea conductivităţii materialelor (ISO si UNI) şi de transmitanţă a corpurilor omogene (ATSM si ISO). Valoarea unei asemenea metodologii este majoră atunci când, plecând de la mărimi fizice măsurate la nivelul materialelor componente, se poate reconstrui comportamentul unor structuri verificabile prin respectiva metodă şi ajungând la concluzii asupra complexului complet şi în funcţiune. Din acest punct de vedere metoda de infraroşu are cele mai mari şanse ca metoda de evaluare bazându-se pe următoarele caracteristici specifice

Timpul foarte scurt necesar pentru înregistrarea termogramelor, a prelucrării şi a interpretării acestora precum şi costurile relativ coborâte fac ca această metodă să apară ca cea mai viabilă pentru investigarearea structurilor industriale şi civile.
Rezultatele obţinute prin aplicarea metodei în determinări practice, orientate spre expertiză şi diagnostic energetic, trebuie să fie interpretate şi evaluate de persoane calificate, având atât cunoştinţe teoretice, cât şi o experienţă practică deosebită în domeniul tehnologiilor de construcţie (structurişti), fizicii construcţiilor, tehnicilor de încălzire şi de ventilare şi tehnicilor de măsurare şi expertizare “in situ”.

aparatFlir Thermacam E25
detectorFocal plane array (uncooled microbolometer)
răspuns spectral7.5 - 13 µm
domeniu de măsură-20°C - 250°C
acurateţe±2 °C sau ±2%
câmp de vedere12° x 9° (la 1.2m)
rezoluţia imaginii320 x 240 pixeli
sistem de ghidare laserda
aparatRaytek MI 105
răspuns spectral7.6 - 18 µm
domeniu de măsură0°C - 450°C
timp de răspuns120 ms
emisivitate0.20 - 1.00
aparatRaynger PM40
domeniu de măsură20 - 600°C
emisivitate0.1 - 1.0
rezoluţie spaţială2 mrad
raport distanţă/spot50/1
sensitivitate±1°C
sistem de ghidare laserda
aparat de calibrareAGA RS-10 (black body)
domeniu de calibrare16 - 100°C
rezoluţie0.1°C


Galerie imagini termografice

Colegiul Naţional Ion Luca Caragiale, Ploieşti - acoperiş latură nordică, vedere panoramică
imaginea in infraroşu a Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, Ploieşti - acoperiş latură nordică


Metrou Bucureşti, staţia Armata Poporului, randare AutoCAD
Metrou Bucureşti, staţia Armata Poporului, randare AutoCAD


Baraj Tarniţa, mal stâng
Baraj Tarniţa, mal stâng


Cistiro Bistriţa, cuptorul 3
Cistiro Bistriţa, cuptorul 3